અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૪

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to searchAdhit 4 - Book Cover wirth Border - Wide.png


અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૪

સંપાદક: ગુણવંત વ્યાસ
(પ્રમુખ)

હૃષીકેશ રાવલ ● દીપક પટેલ ● સુનીલ જાદવ
અશોક ચૌધરી ● અજયસિંહ ચૌહાણ ● વર્ષા પ્રજાપતિ
બી. બી. વાઘેલા ● કનુભાઈ વાળા
(મંત્રીઓ)


પ્રારંભિક


અનુક્રમ

*પ્રમુખીય ગુણવંત વ્યાસ
*નિવેદન મંત્રીઓ
૧.કવિતા, કવિતાની ભાષા, છંદોલય મણિલાલ હ. પટેલ
૨.જાપાનીઝ કાવ્ય પ્રકારો અને ‘હાઈન્કા’ કિશોરસિંહ સોલંકી
૩.આધુનિક ગુજરાતી વિવેચનની આજના સંદર્ભમાં પ્રસ્તુતતા જયેશ ભોગાયતા
૪.પ્રમુખીય : ગુજરાતી ભાષાની નાડી પરીક્ષા ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
૫.પ્રમુખીયઃ અધ્યયન-અધ્યાપન, અનુ-આધુનિકતાવાદ અને... જગદીશ ગૂર્જર
૬.પ્રમુખીય : કવિતાની પદાવલી : એક પુનર્પાઠ ઉષા ઉપાધ્યાય
૭.લોકપ્રિય અને લોકપ્રિયનું કાવ્યશાસ્ત્ર નીતા ભગત
૮.ગુજરાતી અને હિન્દી ગઝલ : થોડી તુલના નીતિન વડગામા
૯.પ્રમુખીય વક્તવ્ય: ચારણી સાહિત્ય : મુદ્રા અને મહત્તા અંબાદાન રોહડિયા
૧૦.પ્રૌદ્યોગિક વિજ્ઞાન અને મધ્યકાલીન ફાગુકાવ્યો કીર્તિદા શાહ
૧૧.સાહિત્યના શિક્ષણન વિભાવના ભરત મહેતા
૧૨.ભારતીય નવલકથામાં રાષ્ટ્રીય ચેતના ભરત મહેતા
૧૩.વિવેચન એક જાત તપાસ – ‘A dialogue with self’ ગુણવંત વ્યાસ
*પરિશિષ્ટ ૧ પૂર્વ પ્રમુખોએ આપેલાં વક્તવ્યોની યાદી
*પરિશિષ્ટ ૨ વક્તવ્યોનાં સ્થળ અને તારીખ