કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – મનુભાઈ ત્રિવેદી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to searchManubhai-title.jpg


કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – મનુભાઈ ત્રિવેદી

સંપાદક: યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર


પ્રારંભિક

અનુક્રમ

રામરસ (૧૯૫૬)

સુરતા (૧૯૭૦)

બંદગી (૧૯૭૩)

કવિ અને કવિતાઃ મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’,