શાંત કોલાહલ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
New Doc 09-07-2022 22.28.52 1.jpg


શાંત કોલાહલ

રાજેન્દ્ર શાહઅનુક્રમ

અનુક્રમ
રાજેન્દ્ર શાહ : આસ્તિકતા, સાત્વિકતા ને વેશ્વિકતાના કવિ : ચંદ્રકાંત શેઠ

રાગિણી
૧ લલિત
૨ તોડી
૩ દેશી
૪ મધુમાધવી
૫ આશાવરી
૬ કોશી
૭ સોહિણી
૮ ભૈરવી
સ્વપ્ન
લગની
પુનર્મિલન
તવ પ્રવેશે
ત્રિમૂર્તિ
૧ કન્યા
૨ મુગ્ધા
૩ માતા
સ્થાનાંતર
ન વાત વ્યતીતની
છલનિર્મલ
મેડીને એકાન્ત
સ્મરણ
ગ્રીષ્માંત
ઐકાન્તિક દિન
ક્ષણને આધાર
આગતને
શ્વાનસંત્રી
પ્રભાત
ગગન ઘનથી ગોરંભાયું
અચલ નયને
સાયંસંવાદ
ચૈત્રનું પ્રભાત
અલસ ગ્રીષ્મ
દાંપત્ય
પડદો
કાલ
તડકો અને ખીસકોલી
અસ્તોદય
ફેરિયો અને ફક્કડ
મારું ઘર
ઓરડે અજવાળાં
શાંત કોલાહલ
કલ્પવલ્લી
ખેતરમાં
તળાવને તીર
ઢળતી રાતે
૧ સંધ્યા
૨ પ્રથમ પ્રહરે
ભતવારીનું ગીત
શાન્તિ
ધરુ
વૈશાખી વંટોળ
વનવાસીનાં ગીત
૧ નમીએ અગનફૂલ
૨ પ્રભાત
૩ બોલ
૪ આવડ્યું એનો અરથ
૫ મહુડો
૬ તોરી વાત વેલાતી
૭ જૂઠી રીસ
૮ રે છેલ મોરા
૯ કેવડિયાનો કાંટો
૧૦ કાળવી કીકી
૧૧ વનમાં વાયરે ઘેરી
૧૨ ભીંજવી જાય વરાંસી
૧૩ શરત
૧૪ શિયાળુ સાંજ
૧૫ કુંજમાં ઘડી ગાળીએ
૧૬ રેણ
૧૭ એઈ વ્હાલીડા
૧૮ રૂપને મ્હોરે
મલય પવન
ફાગ
ફાગણ
લગન
આછેરો અંતરાય
આવ્યો પૂનમનો પોરો
અનાદર
કોણ તે આવ્યું
કણી
અબોલ હેત
વિદાયતરી
યાદ
નિર્વાસિતનું ગાન
વેદના
જાગ, જાગ
ફરી જુદ્ધ
ભૂલીએ જુદાઈ ભાઈ
હે અભિનવ-પથ-યાત્રિક
પુણ્ય-ભારતભૂમિ