સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રની આધુનિક કૃતિવિવેચનમાં પ્રસ્તુતતા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Sanskrit Kavya.jpg


સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રની આધુનિક કૃતિવિવેચનમાં પ્રસ્તુતતા
જયંત કોઠારી


પ્રારંભિક


અનુક્રમ

પ્રાસ્તાવિક

ધ્વનિવિચાર

રસવિચાર

વક્રોક્તિવિચાર

ઉપસંહાર

પરિશિષ્ટ