પૂર્વાલાપ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


PURVALAP-Kant-title.jpg


પૂર્વાલાપ
મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ - ‘કાન્ત’


પ્રારંભિક

અનુક્રમ

પ્રાસંગિક

પરિશિષ્ટ — ૧

પરિશિષ્ટ — ૨