અભિમન્યુ આખ્યાન

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Premanand-Abhimanyu-Title.jpg


અભિમન્યુ આખ્યાન

સંપાદક: ભરત ખેની


આ પુસ્તકમાં નીચેના બે-માંથી કોઈપણ એેક રસ્તે પ્રવેશી શકાશે : ૧. પુસ્તકની જેમ પાનાં ફેરવવા, ફ્લીપ કરવાની રીતે PDF આવૃત્તિ (version) પસંદ કરીને; કે ૨. યુનિકોડમાં નીચે થયેલી નવી ઑનલાઈન આવૃત્તિ પસંદ કરીને.

કાવ્યકૃતિ અભિમન્યુ આખ્યાન