તારાપણાના શહેરમાં

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


No-Book.svg


તારાપણાના શહેરમાં
જવાહર બક્ષી


પ્રારંભિક


અનુક્રમ

હોવાપણું

ગઝલની સ્વરૂપલીલા

મત્લા ગઝલો

એકસરખા કાફિયાની ગઝલો

એક રદીફની ગઝલો

વિષાદયોગ

વિરહયોગ

કોઈ હમણાં આવશે

રૂપક રદીફની ગઝલો

ગઝલ કોલાજ

રાસ ચાલે છે