સમગ્ર સૂચિ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
એકત્ર ગ્રંથાલય - સમગ્ર સૂચિ


પ્રકાશિત પુસ્તકો

એકત્ર પુસ્તકાલય પર હાલ ઉપલબ્ધ પુસ્તકોની યાદી અહીં આપવામાં આવી છે. આપ નીચેના કોષ્ટકમાં પુસ્તકના નામ, પુસ્તકના લેખક કે સંપાદક અને પુસ્તકના પ્રકાર મુજબ સોર્ટીંગ (કક્કાવારી ગોઠવણ) કરી શકો છો. આમ કરવા જે તે કોલમના મથાળાની બાજુમાં આપેલ Sort symbol.png ચિહ્નનો ઉપયોગ કરો.

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
અનોખી પ્રીત ભોગીલાલ ગાંધી : અનુવાદક અનુવાદ
ઇવાન દિનીશવીચના જીવનનો એક દિવસ નિસર્ગી મ્હેડ અનુવાદ
ઉદ્દધ્વસ્ત આકાશ ભોગીલાલ ગાંધી : અનુવાદક અનુવાદ
એકોત્તરશતી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર અનુવાદ
ગીત-પંચશતી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર અનુવાદ
ગોપાળરાવ વિદ્વાંસનું સાહિત્યવિશ્વ ગોપાળરાવ વિદ્વાંસ : અનુવાદક અનુવાદ
ચિરકુમારસભા - ટાગોર રમણલાલ સોની : અનુવાદક અનુવાદ
તપસ્વી અને તરંગિણી બુદ્ધદેવ બસુ, અનુવાદ: ભોળાભાઈ પટેલ અનુવાદ
દેવદાસ ભોગીલાલ ગાંધી અનુવાદ
ધ રેવન ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા : અનુવાદક અનુવાદ
પંચતંત્ર ભોગીલાલ જે. સાંડેસરા : સંપાદક અને અનુવાદક અનુવાદ
બહુવચન કરમશી પીર અનુવાદ
બામણની દીકરી ભોગીલાલ ગાંધી : અનુવાદક અનુવાદ
મેટમૉર્ફોસીસ શિરીષ પંચાલ : અનુવાદક અનુવાદ
રખડુ ટોળી (એ. એસ. નીલ ) ગિજુભાઈ બધેકા : અનુવાદક અનુવાદ
રવીન્દ્રનાથ-એક કવિનું શબ્દચિત્ર બુદ્ધદેવ બસુ, અનુવાદ: શૈલેશ પારેખ અનુવાદ
રાતભર વરસાદ બુદ્ધદેવ બસુ, અનુવાદ: શૈલેશ પારેખ અનુવાદ
સાગરસમ્રાટ (જુલે વર્ન) મૂળશંકર ભટ્ટ : અનુવાદક અનુવાદ
ગુજરાતી ભાષાનું બૃહદ વ્યાકરણ કમળાશંકર ત્રિવેદી અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
જૂનું નર્મગદ્ય નર્મદ અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
ધર્મવિચાર નર્મદ અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
નર્મકથાકોષ નર્મદ અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
નરસિંહ મહેતાકૃત કાવ્યસંગ્રહ ઈચ્છારામ દેસાઈ અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
નવલ-ગ્રંથાવલિ નવલરામ અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
સાઠીના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
અમાસના તારા કિશનસિંહ ચાવડા આત્મકથા
અભિનય પંથે અમૃત જાની આત્મકથા
આત્મનિરીક્ષણ ઝવેરચંદ મેઘાણી આત્મકથા
આત્મપરિચય સુરેશ જોષી આત્મકથા
એક અજાણ્યા ગાંધીની આત્મકથા નટવર ગાંધી આત્મકથા
મારી લોકયાત્રા ભગવાનદાસ પટેલ આત્મકથા
મારી હકીકત નર્મદ આત્મકથા
વનાંચલ જયન્ત પાઠક આત્મકથા
સત્યના પ્રયોગો મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી આત્મકથા
– અને ભૌમિતિકા ભીખુ કપોડિયા કવિતા
અથવા અને ગુલામમોહમ્મદ શેખ કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી મણિલાલ હ. પટેલ: શ્રેણી સંપાદન કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — કમલ વોરાનાં કાવ્યો સેજલ શાહ : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — કવિશ્રી રાજેશ પંડ્યાની કવિતા મણિલાલ હ. પટેલ : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — જયદેવ શુક્લની કવિતા રાજેશ પંડ્યા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — દલપત પઢિયારની કવિતા રાજેશ મકવાણા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — નીતિન મહેતાનાં કાવ્યો કમલ વોરા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — મણિલાલ હ. પટેલનાં કાવ્યો હસિત મહેતા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — મનીષા જોષીની કવિતા પન્ના ત્રિવેદી : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — મનોહર ત્રિવેદીનાં કાવ્યો વિપુલ પુરોહિત : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — યજ્ઞેશ દવેનાં કાવ્યો સંજુ વાળા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — યોગેશ જોષીની કવિતા ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — વિનોદ જોશીનાં કાવ્યો ઉત્પલ પટેલ : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — સંજુ વાળાનાં કાવ્યો મિલિન્દ ગઢવી : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — હરીશ મીનાશ્રુની કવિતા અજયસિંહ ચૌહાણ : સંપાદક કવિતા
અનુનય જયન્ત પાઠક કવિતા
અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા મધુસૂદન કાપડિયા : સંપાદક કવિતા
ઇતરા સુરેશ જોષી કવિતા
ઉદયન ઠક્કરનાં ઉત્તમ કાવ્યો રમણ સોની : સંપાદક કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઉમાશંકર જોશી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઉશનસ્ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ગુલામમોહમ્મદ શેખ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચંદ્રકાન્ત શેઠ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચિનુ મોદી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – જયન્ત પાઠક યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઝવેરચંદ મેઘાણી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નલિન રાવળ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નિરંજન ભગત યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ન્હાનાલાલ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – પન્ના નાયક યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી - પ્રહ્લાદ પારેખ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – પ્રિયકાન્ત મણિયાર યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – બાલમુકુન્દ દવે યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – મકરન્દ દવે યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – મનહર મોદી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – મનુભાઈ ત્રિવેદી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – માધવ રામાનુજ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રઘુવીર ચૌધરી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રમેશ પારેખ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રાજેન્દ્ર શાહ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક ‘શેષ’ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રાવજી પટેલ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – લાભશંકર ઠાકર યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – વેણીભાઈ પુરોહિત યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – શૂન્ય પાલનપુરી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – સુન્દરમ્ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હરિકૃષ્ણ પાઠક યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હરીન્દ્ર દવે યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હસમુખ પાઠક યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્યમંગલા સુન્દરમ્ કવિતા
કોડિયાં કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી કવિતા
કંદમૂળ મનીષા જોષી કવિતા
કંદરા મનીષા જોષી કવિતા
કંસારા બજાર મનીષા જોષી કવિતા
ખારાં ઝરણ ચિનુ મોદી કવિતા
ગાતાં ઝરણાં ગની દહીંવાલા કવિતા
ગુજરાતી અછાંદસ કવિતા-સંપદા મણિલાલ હ. પટેલ, ગિરીશ દ. ચૌધરી : સંપાદકો કવિતા
ગુજરાતી કાવ્યસંપદા – ઉમાશંકરવિશેષ મધુસૂદન કાપડિયા : સંપાદક કવિતા
ગુજરાતી ગઝલસંપદા ધ્વનિલ પારેખ : સંપાદક કવિતા
ગુજરાતી મુક્ત દીર્ઘ કવિતા સંપાદકો - સતીશ વ્યાસ, દીપક રાવલ કવિતા
ચાંદનીના હંસ મૂકેશ વૈદ્ય કવિતા
છોળ પ્રદ્યુમ્ન તન્ના કવિતા
જનપદ કાનજી પટેલ કવિતા
ટોળાં અવાજ ઘોંઘાટ લાભશંકર ઠાકર કવિતા
તથાપિ સુરેશ જોષી કવિતા
તારાપણાના શહેરમાં જવાહર બક્ષી કવિતા
દલપતરામનાં શ્રેષ્ઠ કાવ્યો ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા : સંપાદક કવિતા
પુનરપિ કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી કવિતા
પૂર્વાલાપ કાન્ત - મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ કવિતા
પ્રત્યંચા સુરેશ જોષી કવિતા
પ્રથમ સ્નાન ભૂપેશ અધ્વર્યુ કવિતા
બારી બહાર પ્રહલાદ પારેખ કવિતા
બૃહદ છંદોલય નિરંજન ભગત કવિતા
યાત્રા સુન્દરમ્ કવિતા
વસુધા સુન્દરમ્ કવિતા
શાંત કોલાહલ રાજેન્દ્ર શાહ કવિતા
શું શું સાથે લઈ જઈશ હું? મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક કવિતા
સિગ્નેચર પોયમ્સ (કવિની ઓળખમુદ્રા-કવિતા) મણિલાલ હ. પટેલ, ગિરીશ ચૌધરી : સંપાદકો કવિતા
સૈરન્ધ્રી વિનોદ જોશી કવિતા
હેમંત ધોરડાનાં ચૂંટેલાં કાવ્યો સંપાદક: ઉદયન ઠક્કર કવિતા
ગુજરાતમાં કલાના પગરણ — રવિશંકર રાવળ રવિશંકર રાવળ કળા
રંગરેખાના કલાધર કનુ દેસાઈ કનુ પટેલ : સંપાદક કળા
ગુજરાતી સાહિત્યકોશ (ખંડ: ૧) — મધ્યકાળ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ કોશ
ગુજરાતી સાહિત્યકોશ (ખંડ: ૩) — સાહિત્યિક પ્રકીર્ણ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ કોશ
વસ્તુસંખ્યાકોશ ડૉ. ભારતી સત્યપાલ ભગત : સંપાદક કોશ
અગ્નિકુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ નારાયણ દેસાઈ ચરિત્ર
ગાંધીજીની જીવનયાત્રા મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક ચરિત્ર
જીવનનું પરોઢ પ્રભુદાસ ગાંધી ચરિત્ર
જેલ ઑફિસની બારી ઝવેરચંદ મેઘાણી ચરિત્ર
મહાદેવભાઈ દેસાઈ — સત્ત્વ અને સાધના ચંદ્રકાન્ત શેઠ ચરિત્ર
મોટીબા યોગેશ જોષી ચરિત્ર
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી મણિલાલ હ. પટેલ: શ્રેણી સંપાદન ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — કિરીટ દૂધાતની વાર્તાઓ બિપિન પટેલ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — ધરમાભાઈ શ્રીમાળીની વાર્તાઓ પ્રભુદાસ પટેલ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — માય ડિયર જયુની વાર્તાઓ ગિરીશ ચૌધરી : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — મણિલાલ હ. પટેલની વાર્તાઓ અજય રાવલ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — મનોહર ત્રિવેદીની વાર્તાઓ મીનલ દવે : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — મોહન પરમારની વાર્તાઓ નરેશ વાઘેલા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — પન્ના ત્રિવેદીની વાર્તાઓ સંધ્યા ભટ્ટ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — પ્રવીણસિંહ ચાવડાની વાર્તાઓ નરેશ શુક્લ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — બિપિન પટેલની વાર્તાઓ કિરીટ દૂધાત : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — વીનેશ અંતાણીની વાર્તાઓ દર્શના ધોળકિયા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — હિમાંશી શેલતની વાર્તાઓ શરીફા વીજળીવાળા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અપિ ચ સુરેશ જોષી ટૂંકી વાર્તા
ઇન્સાન મિટા દૂંગા અને બીજી વાતો કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી ટૂંકી વાર્તા
ચુનીલાલ મડિયાની ઉવેખાયેલી વાર્તાઓ અમિતાભ મડિયા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
એકદા નૈમિષારણ્યે સુરેશ જોષી ટૂંકી વાર્તા
કુરબાનીની કથાઓ ઝવેરચંદ મેઘાણી ટૂંકી વાર્તા
ખરા બપોર જયંત ખત્રી ટૂંકી વાર્તા
ગુજરાતી ટૂંકીવાર્તાસંપદા Ekatra mic.png મણિલાલ હ. પટેલ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
ગૃહપ્રવેશ સુરેશ જોષી ટૂંકી વાર્તા
ચુનીલાલ મડિયાની લોકપ્રિય વાર્તાઓ અમિતાભ મડિયા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
જાળિયું હર્ષદ ત્રિવેદી ટૂંકી વાર્તા
તખુની વાર્તા અજિત ઠાકોર ટૂંકી વાર્તા
દ્વિરેફની વાતો - ભાગ ૧ રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક ટૂંકી વાર્તા
ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ સુરેશ જોષી ટૂંકી વાર્તા
સુમન શાહની વાર્તાસૃષ્ટિ સુમન શાહ ટૂંકી વાર્તા
બીજી થોડીક સુરેશ જોષી ટૂંકી વાર્તા
મુકામ હર્ષદ ત્રિવેદી ટૂંકી વાર્તા
સુન્દરમ્‌ની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ ચંદ્રકાન્ત શેઠ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
હનુમાનલવકુશમિલન ભૂપેશ અધ્વર્યુ ટૂંકી વાર્તા
હરકાન્ત મલ્કાની આફ્રિકા ગયો નથી જયેશ ભોગાયતા ટૂંકી વાર્તા
Many-Splendoured Love પ્રીતિ સેનગુપ્તા (Preety Shah-Sengupta) ટૂંકી વાર્તા
અમૃતા રઘુવીર ચૌધરી નવલકથા
અશ્રુઘર રાવજી પટેલ નવલકથા
કથાચક્ર સુરેશ જોષી નવલકથા
ચાખડીએ ચઢી ચાલ્યા હસમુખલાલ જ્યોતિષ જાની નવલકથા
છિન્નપત્ર સુરેશ જોષી નવલકથા
દિવ્યચક્ષુ રમણલાલ વ. દેસાઈ નવલકથા
ફેરો રાધેશ્યામ શર્મા નવલકથા
ભદ્રંભદ્ર રમણભાઈ નીલકંઠ નવલકથા
ભારેલો અગ્નિ રમણલાલ વ. દેસાઈ નવલકથા
મરણોત્તર સુરેશ જોષી નવલકથા
વાસ્તુ યોગેશ જોષી નવલકથા
વેવિશાળ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા
વ્યાજનો વારસ ચુનીલાલ મડિયા નવલકથા
સ્વર્ગની નીચે મનુષ્ય સુનીલ ગંગોપાધ્યાય, અનુ. ભોળાભાઈ પટેલ નવલકથા
સરસ્વતીચંદ્ર ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી નવલકથા
સરસ્વતીચંદ્ર-સંક્ષિપ્ત લઘુ આવૃત્તિ ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી, સંક્ષેપકાર: ઉપેન્દ્ર પંડ્યા નવલકથા
એકાંકી નાટકો કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી નાટક
ગાંધીજી વિરૂદ્ધ ગુરુદેવ શૈલેશ પારેખ: વિભાવના અને સંકલન નાટક
ગુજરાતી એકાંકીસંપદા ધ્વનિલ પારેખ : સંપાદક નાટક
પદ્મિની કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી નાટક
મોરનાં ઈંડાં કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી નાટક
અરૂપસાગરે રૂપરતન યજ્ઞેશ દવે નિબંધ
અહો બત કિમ્ આશ્ચર્યમ્ સુરેશ જોષી નિબંધ
આંગણું અને પરસાળ રમણ સોની નિબંધ
ઇતિ મે મતિ સુરેશ જોષી નિબંધ
ઇદમ્ સર્વમ્ સુરેશ જોષી નિબંધ
ગામવટો મણિલાલ હ. પટેલ નિબંધ
ગુજરાતી નિબંધસંપદા મણિલાલ હ. પટેલ : સંપાદક નિબંધ
ચૈતર ચમકે ચાંદની ભોળાભાઈ પટેલ નિબંધ
જનાન્તિકે સુરેશ જોષી નિબંધ
દૃશ્યાવલી ભોળાભાઈ પટેલ નિબંધ
પ્રતિસાદ મંજુ ઝવેરી નિબંધ
પ્રથમ પુરુષ એકવચન સુરેશ જોષી નિબંધ
ભૂંસાતાં ગ્રામચિત્રો મણિલાલ હ. પટેલ નિબંધ
બોલે ઝીણા મોર ભોળાભાઈ પટેલ નિબંધ
ભાષા, સમાજ અને સાહિત્ય યોગેન્દ્ર ધીરુભાઈ વ્યાસ નિબંધ
માંડવીની પોળના મોર હર્ષદ ત્રિવેદી નિબંધ
મીડિઆ-મૅસેજ સુમન શાહ નિબંધ
રમ્યાણિ વીક્ષ્ય સુરેશ જોષી નિબંધ
રાધે તારા ડુંગરિયા પર ભોળાભાઈ પટેલ નિબંધ
શાલભંજિકા ભોળાભાઈ પટેલ નિબંધ
સુમન શાહની નિબન્ધસૃષ્ટિ સુમન શાહ નિબંધ
સ્ટેચ્યૂ અનિલ જોશી નિબંધ
અન્વેષણા ભોગીલાલ સાંડેસરા પ્રકીર્ણ
ચાંદરણાં રતિલાલ ‘અનિલ’ પ્રકીર્ણ
સાર્ત્રનો અસ્તિત્વવાદ મધુસૂદન બક્ષી પ્રકીર્ણ
અપરાજિતા પ્રીતિ સેનગુપ્તા પ્રવાસ
અલગારી રખડપટ્ટી રસિક ઝવેરી પ્રવાસ
કાશ્મીરનો પ્રવાસ કલાપી પ્રવાસ
કાંચનજંઘા ભોળાભાઈ પટેલ પ્રવાસ
ગુજરાતી પ્રવાસસાહિત્ય સંપદા રમણ સોની • ભારતી રાણે : સંપાદક પ્રવાસ
ચિત્રકૂટના ઘાટ પર ભોળાભાઈ પટેલ પ્રવાસ
ચિલિકા યજ્ઞેશ દવે પ્રવાસ
દેવતાત્મા હિમાલય ભોળાભાઈ પટેલ પ્રવાસ
પૂર્વોત્તર ભોળાભાઈ પટેલ પ્રવાસ
પ્રાગ પ્રવાસ રમણ સોની પ્રવાસ
યુરોપ-અનુભવ ભોળાભાઈ પટેલ પ્રવાસ
વિદિશા ભોળાભાઈ પટેલ પ્રવાસ
ગિજુભાઈની બાળવાર્તાઓ ગિજુભાઈ બધેકા બાળસાહિત્ય
બાળનાટકો કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી બાળસાહિત્ય
રમણલાલ સોનીની ૫૦ ઉત્તમ બાળવાર્તાઓ (અને વાર્તા-પઠન) રમણ સોની : સંપાદક બાળસાહિત્ય
અભિમન્યુ આખ્યાન ભરત ખેની : સંપાદક મધ્યકાલીન સંપાદન
ઓખાહરણ હૃષીકેશ રાવલ : સંપાદક મધ્યકાલીન સંપાદન
કુંવરબાઈનું મામેરું રમણ સોની : સંપાદક મધ્યકાલીન સંપાદન
ચંદ્રહાસ આખ્યાન પ્રવીણ કુકડિયા : સંપાદક મધ્યકાલીન સંપાદન
મધ્યકાલીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા રમણ સોની : સંપાદક મધ્યકાલીન સંપાદન
સુદામાચરિત્ર દર્શના ધોળકિયા : સંપાદક મધ્યકાલીન સંપાદન
અંતરંગ - બહિરંગ (ભોળાભાઈ પટેલ સાથે મુલાકાત) યજ્ઞેશ દવે મુલાકાત
ઇન્ટરવ્યૂઝ ડૉ. યશવંત ત્રિવેદી મુલાકાત
ગુલામમોહમ્મદ શેખ એક દીર્ઘ મુલાકાત યજ્ઞેશ દવે મુલાકાત
પ્રદ્યુમ્ન તન્ના એક દીર્ઘ મુલાકાત યજ્ઞેશ દવે મુલાકાત
મધુસૂદન ઢાંકી સાથે એક દીર્ઘ મુલાકાત યજ્ઞેશ દવે મુલાકાત
સંવાદસંપદા આરાધના ભટ્ટ મુલાકાત
અંગ્રેજી ગીતાંજલિની હસ્તપ્રત શૈલેશ પારેખ : અનુવાદ રવિન્દ્ર સાહિત્ય
અંગ્રેજી ગીતાંજલિની હસ્તપ્રત શૈલેશ પારેખ રવીન્દ્ર-સાહિત્ય
ચિત્રાંગદા નિરંજન ભગત : અનુવાદક રવીન્દ્ર-સાહિત્ય
કવિની ચોકી ત્રિદીપ સુહૃદ રવીન્દ્ર-સાહિત્ય
રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ (ચાર ભાગ) શૈલેશ પારેખ : અનુવાદ રવિન્દ્ર સાહિત્ય
સરોવરના સગડ હર્ષદ ત્રિવેદી રેખાચિત્રો
સહરાની ભવ્યતા રઘુવીર ચૌધરી રેખાચિત્રો
વિદુલા સુરેશ જોષી લઘુનવલ
સમુડી યોગેશ જોષી લઘુનવલ
ગીતામંથન (સંક્ષિપ્ત) કિશોરલાલ મશરૂવાળા વિચાર - ચિંતન
ભજનાંજલિ કાકા કાલેલકર વિચાર - ચિંતન
મિતાક્ષર ભોગીલાલ ગાંધી વિચાર - ચિંતન
હિંદ સ્વરાજ ગાંધીજી વિચાર - ચિંતન
સમૂળી ક્રાન્તિ કિશોરલાલ મશરૂવાળા વિચાર - ચિંતન
સાત વિચારયાત્રા મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક વિચાર - ચિંતન
અરણ્યરુદન સુરેશ જોષી વિવેચન
અર્વાચીન કવિતા સુન્દરમ્ વિવેચન
અવતરણ રમણ સોની : સંપાદક વિવેચન
અવલોકન-વિશ્વ રમણ સોની : સંપાદક વિવેચન
અષ્ટમોઅધ્યાય સુરેશ જોષી વિવેચન
આત્માની માતૃભાષા — ઉમાશંકર જોશી નાં કાવ્યોના આસ્વાદો યોગેશ જોષી : સંપાદક વિવેચન
આલ્બેર કૅમ્યૂ સુરેશ જોષી વિવેચન
ઉમાશંકરનો વાગ્વૈભવ ચંદ્રકાન્ત શેઠ વિવેચન
એક અસામાન્ય પ્રતિભા - સુરેશ જોષી શિરીષ પંચાલ વિવેચન
કથોપકથન સુરેશ જોષી વિવેચન
ફ્રાન્ઝ કાફકા સુરેશ જોષી વિવેચન
કાવ્યચર્ચા સુરેશ જોષી વિવેચન
કાવ્યપદ સુમન શાહ વિવેચન
કિંચિત્ સુરેશ જોષી વિવેચન
ગિરિધરો અને પિચ્છધરોની વચ્ચે રમણ સોની વિવેચન
ગુજરાતી કવિતાનો આસ્વાદ સુરેશ જોષી વિવેચન
ગુજરાતી સાહિત્યવિવેચનમાં તત્ત્વવિચાર રમણ સોની : સંપાદક વિવેચન
ચન્દ્રકાન્ત બક્ષીથી ફેરો સુમન શાહ વિવેચન
ચિન્તયામિ મનસા સુરેશ જોષી વિવેચન
દોસ્તોએવ્સ્કી સુરેશ જોષી વિવેચન
નરસિંહથી ન્હાનાલાલ નિરંજન ભગત વિવેચન
નર્મદ — અર્વાચીન ગદ્યપદ્યનો આદ્યપ્રણેતા રા. વિ. પાઠક વિવેચન
પંચોતેરમે બ. ક. ઠાકોર વિવેચન
પ્રતિપદા પ્રશાંત પટેલ, યોગેશ પટેલ : સંપાદકો વિવેચન
બુંદબુંદની સૂરત નિરાલી રમણ સોની, કિશોર વ્યાસ : સંપાદક વિવેચન
બે દાયકા ચાર કવિઓ ચિનુ મોદી વિવેચન
બૃહદ પિંગળ રા. વિ. પાઠક વિવેચન
મણિશંકર ભટ્ટ ‘કાન્ત' અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ : સંપાદક વિવેચન
નીરખ ને મંજુ ઝવેરી વિવેચન
યંત્રવિજ્ઞાન અને મંત્રકવિતા નિરંજન ભગત વિવેચન
વાર્તાવિશેષ રઘુવીર ચૌધરી વિવેચન
શ્રેષ્ઠ બળવંતરાય નિરંજન ભગત અને ચિમનલાલ ત્રિવેદી : સંપાદક વિવેચન
સમગ્રમાંથી સઘન-વિવેચનશ્રેણી - જયન્ત કોઠારી રમણ સોની : સંપાદક વિવેચન
સમગ્રમાંથી સઘન-વિવેચનશ્રેણી – નવલરામ પંડ્યા રમણ સોની : સંપાદક વિવેચન
સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રની આધુનિક કૃતિવિવેચનમાં પ્રસ્તુતતા જયંત કોઠારી વિવેચન
સાહિત્યચર્યા નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક: ૧ — ૮ નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૧ (કવિ અને કવિતા) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૨ (અંગ્રેજી સાહિત્ય) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૩ (યુરોપીય સાહિત્ય) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૪ (અમેરિકન અને અન્ય સાહિત્ય) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૫ (ગુજરાતી સાહિત્ય: પૂર્વાર્ધ) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૬ (ગુજરાતી સાહિત્ય: ઉત્તરાર્ધ) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૭ (બલવન્તરાય — ન્હાનાલાલ — સુંદરમ્ — ઉમાશંકર) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૮ (અંગત) નિરંજન ભગત વિવેચન
રચનાવલી ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા વિવેચન
રિલ્કે સુરેશ જોષી વિવેચન
સુરેશ જોશી ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા વિવેચન
શૃણ્વન્તુ સુરેશ જોષી વિવેચન
સુરેશ જોષીથી સુરેશ જોષી સુમન શાહ વિવેચન
સંજ્ઞાન સુમન શાહ વિવેચન
સ્વરૂપસન્નિધાન સુમન શાહ : તન્ત્રી વિવેચન
વિજ્ઞાનવિચાર પોપટલાલ શાહ વિજ્ઞાન
વૈજ્ઞાનિક શબ્દસંગહ પોપટલાલ શાહ વિજ્ઞાન
શ્રી રવીન્દ્રનાથ-રચિત વિશ્વ પરિચય નગીનદાસ પારેખ : અનુવાદક વિજ્ઞાન
એકત્ર સામયિક-સૂચિ શ્રેણી એકત્ર સંદર્ભ-સાહિત્ય
ગુજરાતી સામયિક લેખ સૂચિ - ૨૦૧૬ થી ૨૦૨૦ કિશોર વ્યાસ : સંપાદક સંદર્ભ
ગુજરાતી સામયિક લેખ સૂચિ : ૧૯૯૫ - ૨૦૨૦ રમણ સોની, કિશોર વ્યાસ : સૂચિ-કર્તા સંદર્ભ-સાહિત્ય
દસમો દાયકો – વર્ગીકૃત સૂચિ કિશન પટેલ : સૂચિ-કર્તા સંદર્ભ-સાહિત્ય
નવલકથાપરિચયકોશ જયેશ ભોગાયતા સંદર્ભ-સાહિત્ય કોશ
પરિષદ-પ્રમુખનાં ભાષણો ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખશ્રીઓ સંદર્ભ
પ્રત્યક્ષ — સૂચિ પ્રવીણ કુકડિયા : સંપાદક સંદર્ભ
પ્રત્યક્ષ-સૂચિ પ્રવીણ કુકડિયા : સૂચિ-કર્તા સંદર્ભ-સાહિત્ય
મધ્યકાલીન કૃતિસૂચિ કીર્તિદા શાહ : સંપાદન સંદર્ભ
સમયદર્શી સાહિત્યસંદર્ભ કોશ ગ્રંથ ૧ (કર્તાસંદર્ભ) રમણ સોની : સંપાદક સંદર્ભ-સાહિત્ય
સમયદર્શી સાહિત્યસંદર્ભ કોશ ગ્રંથ ૨ (કૃતિસંદર્ભ) રમણ સોની : સંપાદક સંદર્ભ-સાહિત્ય
સંચયન-સૂચિ અતુલ રાવલ : સૂચિ-કર્તા સંદર્ભ-સાહિત્ય
ક્ષિતિજ-સૂચિ રાઘવ ભરવાડ : સૂચિ-કર્તા સંદર્ભ-સાહિત્ય
ઋણાનુબંધ પન્ના નાયક સમગ્ર સાહિત્ય
કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણીનું સાહિત્યવિશ્વ રમણ સોની  : સંપાદક સમગ્ર સાહિત્ય
ઝવેરચંદ મેઘાણીનું સાહિત્યવિશ્વ ઝવેરચંદ મેઘાણી સમગ્ર સાહિત્ય
શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ યોગેશ જોષી અને ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો સમગ્ર સાહિત્ય
શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ યોગેશ જોષી, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો સમગ્ર સાહિત્ય
અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૧ ચિમનલાલ ત્રિવેદી, ચિનુભાઈ મોદી સંપાદન
અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૨ ચંદ્રકાન્ત શેઠ, જયદેવ શુક્લ, ભરત મહેતા, જગદીશ ગૂર્જર સંપાદન
અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૩ અજય રાવલ, રાજેશ મકવાણા, ભરત પરીખ, જે. એમ. ચંદ્રવાડિયા, ભરત પંડ્યા સંપાદન
અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૪ અજય રાવલ, રાજેશ મકવાણા, ભરત પરીખ, જે. એમ. ચંદ્રવાડિયા, ભરત પંડ્યા સંપાદન
અરધી સદીની વાચનયાત્રા - 1 મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
અરધી સદીની વાચનયાત્રા - 2 મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
અરધી સદીની વાચનયાત્રા - 3 મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
અરધી સદીની વાચનયાત્રા - 4 મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
અરધી સદીની વાચનયાત્રા (સમગ્ર) મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
ભારતીય કથાવિશ્વ શ્રેણી શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
ભારતીય કથાવિશ્વ : ૧ શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
ભારતીય કથાવિશ્વ : ૨ શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
ભારતીય કથાવિશ્વ : ૩ શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
ભારતીય કથાવિશ્વ : ૪ શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
ભારતીય કથાવિશ્વ : ૫ શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
રવીન્દ્રપર્વ સુરેશ જોશી : અનુવાદક, શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
વાચનયાત્રાનો પ્રસાદ મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કૃત પુસ્તકો એકત્ર સંકલિત સંપાદન
ઉદ્દેશ રમણલાલ જોશી : તંત્રી સામયિક-સંકલન
ખેવના સુમન શાહ : સંપાદક સામયિક-સંકલન
દસમો દાયકો મણિલાલ હ. પટેલ: સંપાદક સામયિક-સંકલન
નયામાર્ગ ઈન્દુકુમાર જાની : તંત્રી સામયિક-સંકલન
પ્રત્યક્ષ (સર્વ સામગ્રી) રમણ સોની : સંકલન સામયિક-સંકલન
રુચિ ચુનીલાલ મડિયા : સંપાદક સામયિક-સંકલન
સન્નિધાન સુમન શાહ : સંપાદક સામયિક-સંકલન
સમીપે શિરીષ પંચાલ, જયદેવ શુક્લ, બકુલ ટેલર : સંપાદકો સામયિક-સંકલન
સંજ્ઞા જ્યોતિષ જાની: સંપાદકો સામયિક-સંકલન
સાહિત્યિક સંરસન - લિટરરી કૉન્સોર્ટિયમ — ૧ સુમન શાહ : સંપાદક સામયિક-સંકલન
સાહિત્યિક સંરસન - લિટરરી કૉન્સોર્ટિયમ — ૨ સુમન શાહ : સંપાદક સામયિક-સંકલન
સાહિત્યિક સંરસન — ૩ સુમન શાહ : તન્ત્રી સામાયિક-સંકલન
સુરેશ જોષીનાં સામયિકો (સર્વ સામગ્રી) ગુલામમોહમ્મદ શેખ : સંકલન સામયિક-સંકલન
હાસ્ય-માળાનાં મોતી મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક હાસ્ય