એકત્ર ગ્રંથાલય

Ekatra-emblem-wiki.png

એકત્ર ગ્રંથસંપદાઅનુવાદ અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી કવિતા ચરિત્ર ટૂંકી વાર્તા

નવલકથા નાટક નિબંધ પ્રકીર્ણ

પ્રવાસ


બાળસાહિત્ય

ભારતીય-સાહિત્ય

મધ્યકાલીન સાહિત્ય

મુલાકાત

વિવેચન


સંદર્ભ-સાહિત્ય

સંપાદન

સમગ્ર સાહિત્ય

સામયિક

એકત્ર-સંપાદનો


એકત્ર પુસ્તકાલય પર હાલ ઉપલબ્ધ પુસ્તકોની યાદી અહીં આપવામાં આવી છે. આપ નીચેના કોષ્ટકમાં પુસ્તકના નામ, પુસ્તકના લેખક કે સંપાદક અને પુસ્તકના પ્રકાર મુજબ સોર્ટીંગ (કક્કાવારી ગોઠવણ) કરી શકો છો. આમ કરવા જે તે કોલમના મથાળાની બાજુમાં આપેલ Sort symbol.png ચિહ્નનો ઉપયોગ કરો.

અનુવાદ

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
એકોત્તરશતી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર અનુવાદ
ગીત-પંચશતી રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર અનુવાદ
ગોપાળરાવ વિદ્વાંસનું સાહિત્યવિશ્વ ગોપાળરાવ વિદ્વાંસ : અનુવાદક અનુવાદ
તપસ્વી અને તરંગિણી બુદ્ધદેવ બસુ, અનુવાદ: ભોળાભાઈ પટેલ અનુવાદ
દેવદાસ ભોગીલાલ ગાંધી અનુવાદ
ધ રેવન ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા : અનુવાદક અનુવાદ
મેટમૉર્ફોસીસ શિરીષ પંચાલ : અનુવાદક અનુવાદ
રવીન્દ્રનાથ-એક કવિનું શબ્દચિત્ર બુદ્ધદેવ બસુ, અનુવાદ: શૈલેશ પારેખ અનુવાદ
રાતભર વરસાદ બુદ્ધદેવ બસુ, અનુવાદ: શૈલેશ પારેખ અનુવાદ
ચિરકુમારસભા - ટાગોર રમણલાલ સોની : અનુવાદક અનુવાદ
રખડુ ટોળી (એ. એસ. નીલ ) ગિજુભાઈ બધેકા : અનુવાદક અનુવાદ
અનોખી પ્રીત ભોગીલાલ ગાંધી : અનુવાદક અનુવાદ
બામણની દીકરી ભોગીલાલ ગાંધી : અનુવાદક અનુવાદ
ઉદ્દધ્વસ્ત આકાશ ભોગીલાલ ગાંધી : અનુવાદક અનુવાદ
સાગરસમ્રાટ (જુલે વર્ન) મૂળશંકર ભટ્ટ : અનુવાદક અનુવાદ
પંચતંત્ર ભોગીલાલ જે. સાંડેસરા : સંપાદક અને અનુવાદક અનુવાદ
બહુવચન અનુવાદસંચય : કરમશી પીર અનુવાદ
ઇવાન દિનીશવીચના જીવનનો એક દિવસ અનુવાદ : નિસર્ગી મ્હેડ અનુવાદ

અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
જૂનું નર્મગદ્ય નર્મદ અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
નર્મકથાકોષ નર્મદ અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
ધર્મવિચાર નર્મદ અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
નવલ-ગ્રંથાવલિ નવલરામ અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
સાઠીના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
નરસિંહ મહેતાકૃત કાવ્યસંગ્રહ ઈચ્છારામ દેસાઈ અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી
ગુજરાતી ભાષાનું બૃહદ વ્યાકરણ કમળાશંકર ત્રિવેદી : સંપાદક અલભ્ય પુસ્તક શ્રેણી

કવિતા

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા મધુસૂદન કાપડિયા : સંપાદક કવિતા
ગુજરાતી કાવ્યસંપદા – ઉમાશંકરવિશેષ મધુસૂદન કાપડિયા : સંપાદક કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઉમાશંકર જોશી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઉશનસ્ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ગુલામમોહમ્મદ શેખ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચંદ્રકાન્ત શેઠ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચિનુ મોદી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – જયન્ત પાઠક યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઝવેરચંદ મેઘાણી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નલિન રાવળ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નિરંજન ભગત યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ન્હાનાલાલ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી - પ્રહ્લાદ પારેખ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – પન્ના નાયક યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – પ્રિયકાન્ત મણિયાર યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – બાલમુકુન્દ દવે યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – મકરન્દ દવે યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – મનહર મોદી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – માધવ રામાનુજ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રમેશ પારેખ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રાજેન્દ્ર શાહ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક ‘શેષ’ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રાવજી પટેલ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – લાભશંકર ઠાકર યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – વેણીભાઈ પુરોહિત યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – શૂન્ય પાલનપુરી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – સુન્દરમ્ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હરિકૃષ્ણ પાઠક યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હરીન્દ્ર દવે યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હસમુખ પાઠક યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
બૃહદ છંદોલય નિરંજન ભગત કવિતા
અથવા અને ગુલામમોહમ્મદ શેખ કવિતા
ઇતરા સુરેશ જોષી કવિતા
કાવ્યમંગલા સુન્દરમ્ કવિતા
કોડિયાં કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી કવિતા
ખારાં ઝરણ ચિનુ મોદી કવિતા
ચાંદનીના હંસ મૂકેશ વૈદ્ય કવિતા
જનપદ કાનજી પટેલ કવિતા
ટોળાં અવાજ ઘોંઘાટ લાભશંકર ઠાકર કવિતા
તથાપિ સુરેશ જોષી કવિતા
દલપતરામનાં શ્રેષ્ઠ કાવ્યો ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા : સંપાદક કવિતા
પુનરપિ કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી કવિતા
પ્રત્યંચા સુરેશ જોષી કવિતા
યાત્રા સુન્દરમ્ કવિતા
વસુધા સુન્દરમ્ કવિતા
શાંત કોલાહલ રાજેન્દ્ર શાહ કવિતા
સૈરન્ધ્રી વિનોદ જોશી કવિતા
બારી બહાર પ્રહલાદ પારેખ કવિતા
પ્રથમ સ્નાન ભૂપેશ અધ્વર્યુ કવિતા
પૂર્વાલાપ કાન્ત - મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ કવિતા
શું શું સાથે લઈ જઈશ હું? મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી મણિલાલ હ. પટેલ: શ્રેણી સંપાદન કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — કમલ વોરાનાં કાવ્યો સેજલ શાહ : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — નીતિન મહેતાનાં કાવ્યો કમલ વોરા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — મણિલાલ હ. પટેલનાં કાવ્યો હસિત મહેતા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — યજ્ઞેશ દવેનાં કાવ્યો સંજુ વાળા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — યોગેશ જોષીની કવિતા ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — વિનોદ જોશીનાં કાવ્યો ઉત્પલ પટેલ : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — સંજુ વાળાનાં કાવ્યો મિલિન્દ ગઢવી : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — હરીશ મીનાશ્રુની કવિતા અજયસિંહ ચૌહાણ : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — જયદેવ શુક્લની કવિતા રાજેશ પંડ્યા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — દલપત પઢિયારની કવિતા રાજેશ મકવાણા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — કવિશ્રી રાજેશ પંડ્યાની કવિતા મણિલાલ હ. પટેલ : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — મનીષા જોષીની કવિતા પન્ના ત્રિવેદી : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — મનોહર ત્રિવેદીનાં કાવ્યો વિપુલ પુરોહિત : સંપાદક કવિતા
ગુજરાતી ગઝલસંપદા ધ્વનિલ પારેખ : સંપાદક કવિતા
સિગ્નેચર પોયમ્સ (કવિની ઓળખમુદ્રા-કવિતા) મણિલાલ હ. પટેલ, ગિરીશ ચૌધરી : સંપાદકો કવિતા
કંદમૂળ મનીષા જોષી કવિતા
કંદરા મનીષા જોષી કવિતા
કંસારા બજાર મનીષા જોષી કવિતા
રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ (ચાર ભાગ) શૈલેશ પારેખ : અનુવાદ કવિતા
પ્રથમ સ્નાન ભૂપેશ અધ્વર્યુ કવિતા
ગુજરાતી અછાંદસ કવિતા-સંપદા મણિલાલ હ. પટેલ, ગિરીશ દ. ચૌધરી : સંપાદકો કવિતા
ગાતાં ઝરણાં ગની દહીંવાલા કવિતા
– અને ભૌમિતિકા ભીખુ કપોડિયા કવિતા
ગુજરાતી મુક્ત દીર્ઘ કવિતા સંપાદકો - સતીશ વ્યાસ, દીપક રાવલ કવિતા
ઉદયન ઠક્કરનાં ઉત્તમ કાવ્યો ઉદયન ઠક્કર કવિતા

ચરિત્ર

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ ઉપ-વિભાગ
અભિનય પંથે અમૃત જાની ચરિત્ર આત્મકથા
સત્યના પ્રયોગો મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી ચરિત્ર આત્મકથા
અમાસના તારા કિશનસિંહ ચાવડા ચરિત્ર આત્મકથા
મારી હકીકત નર્મદ ચરિત્ર આત્મકથા
એક અજાણ્યા ગાંધીની આત્મકથા નટવર ગાંધી ચરિત્ર આત્મકથા
આત્મનિરીક્ષણ ઝવેરચંદ મેઘાણી ચરિત્ર આત્મકથા
આત્મપરિચય સુરેશ જોષી ચરિત્ર આત્મકથા
મહાદેવભાઈ દેસાઈ — સત્ત્વ અને સાધના ચંદ્રકાન્ત શેઠ ચરિત્ર ચરિત્ર
મોટીબા યોગેશ જોષી ચરિત્ર ચરિત્ર
અગ્નિકુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ નારાયણ દેસાઈ ચરિત્ર ચરિત્ર
જેલ ઑફિસની બારી ઝવેરચંદ મેઘાણી ચરિત્ર ચરિત્ર
જીવનનું પરોઢ પ્રભુદાસ ગાંધી ચરિત્ર ચરિત્ર
સહરાની ભવ્યતા રઘુવીર ચૌધરી ચરિત્ર રેખાચિત્રો
મારી લોકયાત્રા ભગવાનદાસ પટેલ ચરિત્ર આત્મકથા
વનાંચલ જયન્ત પાઠક ચરિત્ર આત્મકથા

ટૂંકી વાર્તા

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — મણિલાલ હ. પટેલની વાર્તાઓ અજય રાવલ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
ચુનીલાલ મડિયાની લોકપ્રિય વાર્તાઓ અમિતાભ મડિયા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
ચુનીલાલ મડિયાની ઉવેખાયેલી વાર્તાઓ અમિતાભ મડિયા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — બિપિન પટેલની વાર્તાઓ કિરીટ દૂધાત : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
ઇન્સાન મિટા દૂંગા અને બીજી વાતો કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — માય ડિયર જયુની વાર્તાઓ ગિરીશ ચૌધરી : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
સુન્દરમ્‌ની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ ચંદ્રકાન્ત શેઠ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
ખરા બપોર જયંત ખત્રી ટૂંકી વાર્તા
હરકાન્ત મલ્કાની આફ્રિકા ગયો નથી જયેશ ભોગાયતા ટૂંકી વાર્તા
કુરબાનીની કથાઓ ઝવેરચંદ મેઘાણી ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — વીનેશ અંતાણીની વાર્તાઓ દર્શના ધોળકિયા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — મોહન પરમારની વાર્તાઓ નરેશ વાઘેલા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — પ્રવીણસિંહ ચાવડાની વાર્તાઓ નરેશ શુક્લ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — ધરમાભાઈ શ્રીમાળીની વાર્તાઓ પ્રભુદાસ પટેલ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
Many-Splendoured Love પ્રીતિ સેનગુપ્તા (Preety Shah-Sengupta) ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — કિરીટ દૂધાતની વાર્તાઓ બિપિન પટેલ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
ગુજરાતી ટૂંકીવાર્તાસંપદા મણિલાલ હ. પટેલ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
ગુજરાતી ઑડિયો વાર્તાસંપદા શ્રેયા સંઘવી શાહ : ઑડિયો રેકોર્ડિંગ સંકલન ઑડિયો
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી મણિલાલ હ. પટેલ: શ્રેણી સંપાદન ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — મનોહર ત્રિવેદીની વાર્તાઓ મીનલ દવે : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — હિમાંશી શેલતની વાર્તાઓ શરીફા વીજળીવાળા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — પન્ના ત્રિવેદીની વાર્તાઓ સંધ્યા ભટ્ટ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
સુમન શાહની વાર્તાસૃષ્ટિ સુમન શાહ ટૂંકી વાર્તા
અપિ ચ સુરેશ જોષી ટૂંકી વાર્તા
એકદા નૈમિષારણ્યે સુરેશ જોષી ટૂંકી વાર્તા
ગૃહપ્રવેશ સુરેશ જોષી ટૂંકી વાર્તા
ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ સુરેશ જોષી ટૂંકી વાર્તા
બીજી થોડીક સુરેશ જોષી ટૂંકી વાર્તા
દ્વિરેફની વાતો - ભાગ ૧ રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક ટૂંકી વાર્તા
હનુમાનલવકુશમિલન ભૂપેશ અધ્વર્યુ ટૂંકી વાર્તા
જાળિયું હર્ષદ ત્રિવેદી ટૂંકી વાર્તા

નવલકથા

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
સરસ્વતીચંદ્ર ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી નવલકથા
સરસ્વતીચંદ્ર-સંક્ષિપ્ત લઘુ આવૃત્તિ ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી, સંક્ષેપકાર: ઉપેન્દ્ર પંડ્યા નવલકથા
વ્યાજનો વારસ ચુનીલાલ મડિયા નવલકથા
વેવિશાળ ઝવેરચંદ મેઘાણી નવલકથા
સ્વર્ગની નીચે મનુષ્ય ભોળાભાઈ પટેલ : અનુવાદક નવલકથા
વાસ્તુ યોગેશ જોષી નવલકથા
સમુડી યોગેશ જોષી નવલકથા
અમૃતા રઘુવીર ચૌધરી નવલકથા
ભદ્રંભદ્ર રમણભાઈ નીલકંઠ નવલકથા
દિવ્યચક્ષુ રમણલાલ વ. દેસાઈ નવલકથા
ફેરો રાધેશ્યામ શર્મા નવલકથા
અશ્રુઘર રાવજી પટેલ નવલકથા
કથાચક્ર સુરેશ જોષી નવલકથા
છિન્નપત્ર સુરેશ જોષી નવલકથા
મરણોત્તર સુરેશ જોષી નવલકથા
વિદુલા સુરેશ જોષી નવલકથા
ભારેલો અગ્નિ રમણલાલ વ. દેસાઈ નવલકથા

નાટક

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
એકાંકી નાટકો કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી નાટક
પદ્મિની કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી નાટક
મોરનાં ઈંડાં કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી નાટક
ગુજરાતી એકાંકીસંપદા ધ્વનિલ પારેખ : સંપાદક નાટક
ગાંધીજી વિરૂદ્ધ ગુરુદેવ શૈલેશ પારેખ: વિભાવના અને સંકલન નાટક

નિબંધ

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
ચૈતર ચમકે ચાંદની ભોળાભાઈ પટેલ નિબંધ
દૃશ્યાવલી ભોળાભાઈ પટેલ નિબંધ
બોલે ઝીણા મોર ભોળાભાઈ પટેલ નિબંધ
રાધે તારા ડુંગરિયા પર ભોળાભાઈ પટેલ નિબંધ
શાલભંજિકા ભોળાભાઈ પટેલ નિબંધ
ભૂંસાતાં ગ્રામચિત્રો મણિલાલ હ. પટેલ નિબંધ
ગુજરાતી નિબંધસંપદા મણિલાલ હ. પટેલ : સંપાદક નિબંધ
અરૂપસાગરે રૂપરતન યજ્ઞેશ દવે નિબંધ
સુમન શાહની નિબન્ધસૃષ્ટિ સુમન શાહ નિબંધ
અહો બત કિમ્ આશ્ચર્યમ્ સુરેશ જોષી નિબંધ
ઇતિ મે મતિ સુરેશ જોષી નિબંધ
ઇદમ્ સર્વમ્ સુરેશ જોષી નિબંધ
જનાન્તિકે સુરેશ જોષી નિબંધ
પ્રથમ પુરુષ એકવચન સુરેશ જોષી નિબંધ
રમ્યાણિ વીક્ષ્ય સુરેશ જોષી નિબંધ
પ્રતિસાદ મંજુ ઝવેરી નિબંધ
આંગણું અને પરસાળ રમણ સોની નિબંધ
ગામવટો મણિલાલ હ. પટેલ નિબંધ
ભાષા, સમાજ અને સાહિત્ય યોગેન્દ્ર ધીરુભાઈ વ્યાસ નિબંધ
મીડિઆ-મૅસેજ સુમન શાહ નિબંધ

પ્રકીર્ણ

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ ઉપ-વિભાગ
રંગરેખાના કલાધર કનુ દેસાઈ કનુ પટેલ : સંપાદક પ્રકીર્ણ કળા
ગુજરાતમાં કલાના પગરણ — રવિશંકર રાવળ રવિશંકર રાવળ પ્રકીર્ણ કળા
ભજનાંજલિ કાકા કાલેલકર પ્રકીર્ણ વિચાર - ચિંતન
સમૂળી ક્રાન્તિ કિશોરલાલ મશરૂવાળા પ્રકીર્ણ વિચાર - ચિંતન
ગીતામંથન (સંક્ષિપ્ત) કિશોરલાલ મશરૂવાળા પ્રકીર્ણ વિચાર - ચિંતન
હિંદ સ્વરાજ ગાંધીજી પ્રકીર્ણ વિચાર - ચિંતન
શ્રી રવીન્દ્રનાથ-રચિત વિશ્વ પરિચય નગીનદાસ પારેખ : અનુવાદક પ્રકીર્ણ વિજ્ઞાન
વૈજ્ઞાનિક શબ્દસંગહ પોપટલાલ શાહ પ્રકીર્ણ વિજ્ઞાન
વિજ્ઞાનવિચાર પોપટલાલ શાહ પ્રકીર્ણ વિજ્ઞાન
અન્વેષણા ભોગીલાલ સાંડેસરા પ્રકીર્ણ ઐતિહાસિક સંશોધન
સાર્ત્રનો અસ્તિત્વવાદ મધુસૂદન બક્ષી પ્રકીર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન
મિતાક્ષર ભોગીલાલ ગાંધી પ્રકીર્ણ વિચાર - ચિંતન

પ્રવાસ

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
કાશ્મીરનો પ્રવાસ કલાપી પ્રવાસ
અપરાજિતા પ્રીતિ સેનગુપ્તા પ્રવાસ
કાંચનજંઘા ભોળાભાઈ પટેલ પ્રવાસ
ચિત્રકૂટના ઘાટ પર ભોળાભાઈ પટેલ પ્રવાસ
દેવતાત્મા હિમાલય ભોળાભાઈ પટેલ પ્રવાસ
પૂર્વોત્તર ભોળાભાઈ પટેલ પ્રવાસ
યુરોપ-અનુભવ ભોળાભાઈ પટેલ પ્રવાસ
વિદિશા ભોળાભાઈ પટેલ પ્રવાસ
ચિલિકા યજ્ઞેશ દવે પ્રવાસ
પ્રાગ પ્રવાસ રમણ સોની પ્રવાસ
ગુજરાતી પ્રવાસસાહિત્ય સંપદા રમણ સોની • ભારતી રાણે : સંપાદક પ્રવાસ
અલગારી રખડપટ્ટી રસિક ઝવેરી પ્રવાસ

બાળસાહિત્ય

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
બાળનાટકો કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી બાળસાહિત્ય
ગિજુભાઈની બાળવાર્તાઓ ગિજુભાઈ બધેકા બાળસાહિત્ય
રમણલાલ સોનીની ૫૦ ઉત્તમ બાળવાર્તાઓ (અને વાર્તા-પઠન) રમણ સોની : સંપાદક બાળસાહિત્ય

ભારતીય-સાહિત્ય

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ ઉપ-વિભાગ
કવિની ચોકી ત્રિદીપ સુહૃદ ભારતીય-સાહિત્ય રવીન્દ્ર-સાહિત્ય
ચિત્રાંગદા નિરંજન ભગત : અનુવાદક ભારતીય-સાહિત્ય રવીન્દ્ર-સાહિત્ય
રવીન્દ્રપર્વ શિરીષ પંચાલ : સંપાદક ભારતીય-સાહિત્ય રવીન્દ્ર-સાહિત્ય
અંગ્રેજી ગીતાંજલિની હસ્તપ્રત શૈલેશ પારેખ ભારતીય-સાહિત્ય રવીન્દ્ર-સાહિત્ય

મધ્યકાલીન સાહિત્ય

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
સુદામાચરિત્ર દર્શના ધોળકિયા : સંપાદક મધ્યકાલીન સાહિત્ય
ચંદ્રહાસ આખ્યાન પ્રવીણ કુકડિયા : સંપાદક મધ્યકાલીન સાહિત્ય
અભિમન્યુ આખ્યાન ભરત ખેની : સંપાદક મધ્યકાલીન સાહિત્ય
કુંવરબાઈનું મામેરું રમણ સોની : સંપાદક મધ્યકાલીન સાહિત્ય
મધ્યકાલીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા રમણ સોની : સંપાદક મધ્યકાલીન સાહિત્ય
ઓખાહરણ હૃષીકેશ રાવલ : સંપાદક મધ્યકાલીન સાહિત્ય

મુલાકાત

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
ગુલામમોહમ્મદ શેખ એક દીર્ઘ મુલાકાત યજ્ઞેશ દવે મુલાકાત
પ્રદ્યુમ્ન તન્ના એક દીર્ઘ મુલાકાત યજ્ઞેશ દવે મુલાકાત
મધુસૂદન ઢાંકી સાથે એક દીર્ઘ મુલાકાત યજ્ઞેશ દવે મુલાકાત
અંતરંગ - બહિરંગ (ભોળાભાઈ પટેલ સાથે મુલાકાત) યજ્ઞેશ દવે મુલાકાત
સંવાદસંપદા આરાધના ભટ્ટ મુલાકાત

વિવેચન

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
મણિશંકર ભટ્ટ ‘કાન્ત' અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ : સંપાદક વિવેચન
ઉમાશંકરનો વાગ્વૈભવ ચંદ્રકાન્ત શેઠ વિવેચન
બે દાયકા ચાર કવિઓ ચિનુ મોદી વિવેચન
નરસિંહથી ન્હાનાલાલ નિરંજન ભગત વિવેચન
યંત્રવિજ્ઞાન અને મંત્રકવિતા નિરંજન ભગત વિવેચન
સાહિત્યચર્યા નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક: ૧ — ૮ નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૧ (કવિ અને કવિતા) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૨ (અંગ્રેજી સાહિત્ય) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૩ (યુરોપીય સાહિત્ય) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૪ (અમેરિકન અને અન્ય સાહિત્ય) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૫ (ગુજરાતી સાહિત્ય: પૂર્વાર્ધ) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૬ (ગુજરાતી સાહિત્ય: ઉત્તરાર્ધ) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૭ (બલવન્તરાય — ન્હાનાલાલ — સુંદરમ્ — ઉમાશંકર) નિરંજન ભગત વિવેચન
સ્વાધ્યાયલોક—૮ (અંગત) નિરંજન ભગત વિવેચન
શ્રેષ્ઠ બળવંતરાય નિરંજન ભગત અને ચિમનલાલ ત્રિવેદી : સંપાદક વિવેચન
પ્રતિપદા મણિલાલ હ. પટેલ : સંયોજક વિવેચન
આત્માની માતૃભાષા યોગેશ જોષી : સંપાદક વિવેચન
ગુજરાતી સાહિત્યવિવેચનમાં તત્ત્વવિચાર રમણ સોની : સંપાદક વિવેચન
બુંદબુંદની સૂરત નિરાલી રમણ સોની, કિશોર વ્યાસ : સંપાદક વિવેચન
બૃહદ પિંગળ રા. વિ. પાઠક વિવેચન
નર્મદ — અર્વાચીન ગદ્યપદ્યનો આદ્યપ્રણેતા રા. વિ. પાઠક વિવેચન
એક અસામાન્ય પ્રતિભા - સુરેશ જોષી શિરીષ પંચાલ વિવેચન
અર્વાચીન કવિતા સુન્દરમ્ વિવેચન
ચન્દ્રકાન્ત બક્ષીથી ફેરો સુમન શાહ વિવેચન
સુરેશ જોષીથી સુરેશ જોષી સુમન શાહ વિવેચન
સ્વરૂપસન્નિધાન સુમન શાહ : તન્ત્રી વિવેચન
અરણ્યરુદન સુરેશ જોષી વિવેચન
અષ્ટમોઅધ્યાય સુરેશ જોષી વિવેચન
આલ્બેર કૅમ્યૂ સુરેશ જોષી વિવેચન
કથોપકથન સુરેશ જોષી વિવેચન
ફ્રાન્ઝ કાફકા સુરેશ જોષી વિવેચન
કાવ્યચર્ચા સુરેશ જોષી વિવેચન
કિંચિત્ સુરેશ જોષી વિવેચન
ગુજરાતી કવિતાનો આસ્વાદ સુરેશ જોષી વિવેચન
ચિન્તયામિ મનસા સુરેશ જોષી વિવેચન
દોસ્તોએવ્સ્કી સુરેશ જોષી વિવેચન
રિલ્કે સુરેશ જોષી વિવેચન
શૃણ્વન્તુ સુરેશ જોષી વિવેચન
સુરેશ જોશી ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા વિવેચન
સંજ્ઞાન સુમન શાહ વિવેચન
કાવ્યપદ સુમન શાહ વિવેચન
વાર્તાવિશેષ રઘુવીર ચૌધરી વિવેચન
નીરખ ને મંજુ ઝવેરી વિવેચન
ગિરિધરો અને પિચ્છધરોની વચ્ચે રમણ સોની વિવેચન
રચનાવલી ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા સંદર્ભ-સાહિત્ય વિવેચન

સંદર્ભ-સાહિત્ય

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ ઉપ-વિભાગ
સમયદર્શી સાહિત્યસંદર્ભ કોશ - ગ્રંથ ૧ : કર્તાસંદર્ભ રમણ સોની : સંપાદક સંદર્ભ-સાહિત્ય કોશ
સમયદર્શી સાહિત્યસંદર્ભ કોશ - ગ્રંથ ૨ : કૃતિકોશ રમણ સોની : સંપાદક સંદર્ભ-સાહિત્ય કોશ
ગુજરાતી સાહિત્યકોશ (ખંડ: ૧) — મધ્યકાળ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંદર્ભ-સાહિત્ય કોશ
ગુજરાતી સાહિત્યકોશ (ખંડ: ૩) — સાહિત્યિક પ્રકીર્ણ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંદર્ભ-સાહિત્ય સંદર્ભ
પરિષદ-પ્રમુખનાં ભાષણો ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સંદર્ભ-સાહિત્ય સંદર્ભ
મધ્યકાલીન કૃતિસૂચિ કીર્તિદા શાહ : સંપાદન સંદર્ભ-સાહિત્ય કોશ
ગુજરાતી સામયિક લેખ સૂચિ - ૨૦૧૬ થી ૨૦૨૦ કિશોર વ્યાસ : સંપાદક સંદર્ભ-સાહિત્ય સૂચિ
ગુજરાતી સામયિક લેખ સૂચિ (૨૦૦૦ થી ૨૦૨૦) રમણ સોની, કિશોર વ્યાસ : સંપાદકો સંદર્ભ-સાહિત્ય સૂચિ
વસ્તુસંખ્યાકોશ ડૉ. ભારતી સત્યપાલ ભગત : સંપાદક સંદર્ભ-સાહિત્ય સંદર્ભ
પ્રત્યક્ષ — સૂચિ પ્રવીણ કુકડિયા : સંપાદક સંદર્ભ-સાહિત્ય સંદર્ભ
એકત્ર સામયિક-સૂચિ શ્રેણી એકત્ર સંદર્ભ-સાહિત્ય સૂચિ
ગુજરાતી સામયિક લેખ સૂચિ : ૧૯૯૫ - ૨૦૨૦ રમણ સોની, કિશોર વ્યાસ : સૂચિ-કર્તા સંદર્ભ-સાહિત્ય સૂચિ
ક્ષિતિજ-સૂચિ રાઘવ ભરવાડ : સૂચિ-કર્તા સંદર્ભ-સાહિત્ય સૂચિ
પ્રત્યક્ષ-સૂચિ પ્રવીણ કુકડિયા : સૂચિ-કર્તા સંદર્ભ-સાહિત્ય સૂચિ
સંચયન-સૂચિ અતુલ રાવલ : સૂચિ-કર્તા સંદર્ભ-સાહિત્ય સૂચિ
નવલકથાપરિચયકોશ જયેશ ભોગાયતા સંદર્ભ-સાહિત્ય કોશ

સંપાદન

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
ઋણાનુબંધ પન્ના નાયક સંપાદન
પંચોતેરમે બ. ક. ઠાકોર સંપાદન
અરધી સદીની વાચનયાત્રા - 2 મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
અરધી સદીની વાચનયાત્રા - 3 મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
અરધી સદીની વાચનયાત્રા - 4 મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
અરધી સદીની વાચનયાત્રા - 1 મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
ગાંધીજીની જીવનયાત્રા મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
હાસ્ય-માળાનાં મોતી મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
સાત વિચારયાત્રા મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
વાચનયાત્રાનો પ્રસાદ મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
અરધી સદીની વાચનયાત્રા (સમગ્ર) મહેન્દ્ર મેઘાણી : સંપાદક સંપાદન
શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ યોગેશ જોષી અને ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો સંપાદન
શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ યોગેશ જોષી, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો સંપાદન
કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણીનું સાહિત્યવિશ્વ રમણ સોની  : સંપાદક સંપાદન
અવતરણ રમણ સોની : સંપાદક સંપાદન
અવલોકન-વિશ્વ રમણ સોની : સંપાદક સંપાદન
ભારતીય કથાવિશ્વ શ્રેણી શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
ભારતીય કથાવિશ્વ : ૧ શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
ભારતીય કથાવિશ્વ : ૨ શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
ભારતીય કથાવિશ્વ : ૩ શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
ભારતીય કથાવિશ્વ : ૪ શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
ભારતીય કથાવિશ્વ : ૫ શિરીષ પંચાલ : સંપાદક સંપાદન
અંગ્રેજી ગીતાંજલિની હસ્તપ્રત શૈલેશ પારેખ : સંપાદક સંપાદન
સાહિત્યિક સંરસન - લિટરરી કૉન્સોર્ટિયમ — ૧ સુમન શાહ : સંપાદક સંપાદન
સાહિત્યિક સંરસન - લિટરરી કૉન્સોર્ટિયમ — ૨ સુમન શાહ : સંપાદક સંપાદન
સાહિત્યિક સંરસન — ૩ સુમન શાહ : સંપાદક સંપાદન
અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૧ ચિમનલાલ ત્રિવેદી, ચિનુભાઈ મોદી સંપાદન
અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૩ અજય રાવલ, રાજેશ મકવાણા, ભરત પરીખ, જે. એમ. ચંદ્રવાડિયા, ભરત પંડ્યા સંપાદન
અધીત : પ્રમુખીય પ્રવચનો - ૪ અજય રાવલ, રાજેશ મકવાણા, ભરત પરીખ, જે. એમ. ચંદ્રવાડિયા, ભરત પંડ્યા સંપાદન

સમગ્ર સાહિત્ય

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
ઝવેરચંદ મેઘાણીનું સાહિત્યવિશ્વ ઝવેરચંદ મેઘાણી સમગ્ર સાહિત્ય
ગોપાળરાવ વિદ્વાંસનું સાહિત્યવિશ્વ ગોપાળરાવ વિદ્વાંસ : અનુવાદક અનુવાદ

સામયિક

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
નયામાર્ગ ઈન્દુકુમાર જાની : તંત્રી સામયિક
સુરેશ જોષીનાં સામયિકો (સર્વ સામગ્રી) ગુલામમોહમ્મદ શેખ : સંકલન સામયિક
પ્રત્યક્ષ (સર્વ સામગ્રી) રમણ સોની : સંકલન સામયિક
સમીપે શિરીષ પંચાલ, જયદેવ શુક્લ, બકુલ ટેલર : સંપાદકો સામયિક
ખેવના સુમન શાહ : સંપાદક સામયિક
સન્નિધાન સુમન શાહ : સંપાદક સામયિક
દસમો દાયકો મણિલાલ હ. પટેલ : સંપાદક સામયિક
રુચિ ચુનીલાલ મડિયા : સંપાદક સામયિક
સાહિત્યિક સંરસન - લિટરરી કૉન્સોર્ટિયમ — ૧ સુમન શાહ : સંપાદક સામયિક
સાહિત્યિક સંરસન - લિટરરી કૉન્સોર્ટિયમ — ૨ સુમન શાહ : સંપાદક સામયિક
સાહિત્યિક સંરસન — ૩ સુમન શાહ : તંત્રી સામયિક
ઉદ્દેશ રમણલાલ જોશી : તંત્રી સામયિક

એકત્ર-સંપાદનો

ક્રમ નામ લેખક સંપાદક વિભાગ
મધ્યકાલીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા રમણ સોની : સંપાદક મધ્યકાલીન સાહિત્ય
અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા મધુસૂદન કાપડિયા : સંપાદક કવિતા
ગુજરાતી ટૂંકીવાર્તાસંપદા મણિલાલ હ. પટેલ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
ગુજરાતી નિબંધસંપદા મણિલાલ હ. પટેલ : સંપાદક નિબંધ
ગુજરાતી પ્રવાસસાહિત્ય સંપદા રમણ સોની • ભારતી રાણે : સંપાદક પ્રવાસ
ગુજરાતી સાહિત્યવિવેચનમાં તત્ત્વવિચાર રમણ સોની : સંપાદક વિવેચન
ગુજરાતી ગઝલસંપદા ધ્વનિલ પારેખ : સંપાદક કવિતા
ગુજરાતી એકાંકીસંપદા ધ્વનિલ પારેખ : સંપાદક નાટક
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઉમાશંકર જોશી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઉશનસ્ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચંદ્રકાન્ત શેઠ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચિનુ મોદી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – જયન્ત પાઠક યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઝવેરચંદ મેઘાણી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નલિન રાવળ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નિરંજન ભગત યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ન્હાનાલાલ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી - પ્રહ્લાદ પારેખ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – પ્રિયકાન્ત મણિયાર યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – બાલમુકુન્દ દવે યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – મકરન્દ દવે યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – મનહર મોદી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – માધવ રામાનુજ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રમેશ પારેખ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રાજેન્દ્ર શાહ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક ‘શેષ’ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રાવજી પટેલ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – લાભશંકર ઠાકર યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – વેણીભાઈ પુરોહિત યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – શૂન્ય પાલનપુરી યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – સુન્દરમ્ યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હરિકૃષ્ણ પાઠક યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હરીન્દ્ર દવે યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદકો કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — જયદેવ શુક્લની કવિતા રાજેશ પંડ્યા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — દલપત પઢિયારની કવિતા રાજેશ મકવાણા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી મણિલાલ હ. પટેલ: શ્રેણી સંપાદન કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — કમલ વોરાનાં કાવ્યો સેજલ શાહ : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — નીતિન મહેતાનાં કાવ્યો કમલ વોરા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — મણિલાલ હ. પટેલનાં કાવ્યો હસિત મહેતા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — યજ્ઞેશ દવેનાં કાવ્યો સંજુ વાળા : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — યોગેશ જોષીની કવિતા ઊર્મિલા ઠાકર : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — વિનોદ જોશીનાં કાવ્યો ઉત્પલ પટેલ : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — સંજુ વાળાનાં કાવ્યો મિલિન્દ ગઢવી : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — હરીશ મીનાશ્રુની કવિતા અજયસિંહ ચૌહાણ : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — મનીષા જોષીની કવિતા પન્ના ત્રિવેદી : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી કાવ્યસંપદા શ્રેણી — મનોહર ત્રિવેદીનાં કાવ્યો વિપુલ પુરોહિત : સંપાદક કવિતા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — મણિલાલ હ. પટેલની વાર્તાઓ અજય રાવલ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — બિપિન પટેલની વાર્તાઓ કિરીટ દૂધાત : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — માય ડિયર જયુની વાર્તાઓ ગિરીશ ચૌધરી : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — વીનેશ અંતાણીની વાર્તાઓ દર્શના ધોળકિયા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — મોહન પરમારની વાર્તાઓ નરેશ વાઘેલા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — પ્રવીણસિંહ ચાવડાની વાર્તાઓ નરેશ શુક્લ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — ધરમાભાઈ શ્રીમાળીની વાર્તાઓ પ્રભુદાસ પટેલ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — કિરીટ દૂધાતની વાર્તાઓ બિપિન પટેલ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — મનોહર ત્રિવેદીની વાર્તાઓ મીનલ દવે : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — હિમાંશી શેલતની વાર્તાઓ શરીફા વીજળીવાળા : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
અનુઆધુનિક ગુજરાતી વાર્તાસંપદા શ્રેણી — પન્ના ત્રિવેદીની વાર્તાઓ સંધ્યા ભટ્ટ : સંપાદક ટૂંકી વાર્તા
સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કૃત પુસ્તકો એકત્ર સંચય - સંપાદન
નવલકથાપરિચયકોશ જયેશ ભોગાયતા સંદર્ભ-સાહિત્ય